Preferred partners

Voor Kiwa Compliance
Kiwa Compliance is een landelijk opererend onderzoek- en adviesbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen en werksituaties. Kiwa Compliance is opgericht in 1999 en heeft haar expertise en certificatie op het gebied van asbest, brandveiligheid, gevaarlijke vezels, legionella, schimmels en luchtkwaliteit. Wij streven er naar dat iedereen kan leven in een veilige woon- en werkomgeving. Niemand mag blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen of een onveilige situatie die voorkomen had kunnen worden. Voor nu en in de toekomst.

Voor Kiwa Inspection & testing
Kiwa Inspection & Testing is een internationaal opererend microbiologisch, milieu- en asbestlaboratorium en is geaccrediteerd voor deze verrichtingen. In het asbestlaboratorium analyseren we asbestmonsters en keramische vezels van over de hele wereld. Naast analyses voeren we eindinspecties na asbestverwijdering uit. We beschikken ook over mobiele laboratoria, inclusief SEM analyse op locatie. In ons microbiologisch laboratorium voeren we analyses uit zoals Legionella, schimmels en andere parameters in water alsmede lucht- en hygiëneonderzoek en voeren.

Over BME Opleidingen
BME Opleidingen is dé opleider in de asbestbranche. We verzorgen al ruim dertig jaar cursussen op het gebied van veiligheid en milieu en zijn gespecialiseerd in opleidingen en persoonscertificeringen voor bouw, sloop, riolen, veiligheid en verontreinigde grond.

De juiste kennis helpt ons op de goede weg naar een gezonde leef- en werkomgeving. BME Opleidingen verzorgt daarom doeltreffende opleidingen rondom bewustwording, beheersing van risico’s en veilige omgang met asbest en andere gevaarlijke stoffen. Onze docenten zijn echte specialisten en verzorgen praktijkgerichte opleidingen, instructies en trainingen voor verschillende functieniveaus.

BME Opleidingen is onderdeel van de Kiwa-groep. Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van Testen, Inspectie en Consultancy. Aanvullend daarop verzorgt Kiwa ook opleidingen onder verschillende labels. Kijk voor meer informatie over BME Opleidingen op: www.bmeopleidingen.nl